ข่าวสารจากโรงเรียน

IMAGE พิธีไหว้ครู ปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Read More...
IMAGE กิจกรรมวันแม่ 2560
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ได้จัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติขึ้น... Read More...
IMAGE Math Camp 2017
วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560
     กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ  PLC  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ... Read More...
IMAGE รับการนิเทศประเมินติดตามโครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560
               นายทำนุ  ไพศาลสุวรรณ  นำคณะครู  และนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนศีล  5  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง... Read More...
IMAGE กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมกีฬาสี ปี 2560                             กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา  2560 จัดขึ้นในภาคเรียนที่... Read More...
IMAGE กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด         ... Read More...